“Ο πιό καλός ο μαθητής”

Άλλο ένα αξέχαστο τραγούδι του Ζαμπέτα στά αγγλικά από τις μαθήτριές μας Κάλλια Ντέσκα και Ζωή Ρούσση.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s