Σας προσκαλούμε όλους στην ετήσια σχολική γιορτή του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Ύδρας και της Υδραγωγής το Σάββατο 2 Ιουνίου 2018

Screen Shot 2018-05-22 at 19.40.35

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s